COVID-19 INFORMASJON

Vi følger NHO-Reiselivs bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringsbedrifter.

Ta kontakt for å mer informasjon om hvordan dette kan påvirke din spesifikke booking eller arrangement.

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/76bafaaa0f9843c2906eba548ef9ca83/nho-reiseliv-bransjenorm-servering-5-juni-2020.pdf